SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 47 đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại : (0262) 3952 575 - Fax : (0262) 3952 575