THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WebGis quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk” do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk chủ trì thực hiện.


Cơ quan chủ trì thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Ông: Nguyễn Hoài Dương
Giám đốc Sở NN&PTNT

KS. Vũ Văn Đông

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 47 đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại : (0262) 3952 575 - Fax : (0262) 3952 575